Монолит – Строителна фирма Плевен, строителство, продажба на апартаменти плевен | Предприятие за фураж гр. Летница

Предприятие за фураж гр. Летница

Данни за обекта

Обект:
“Предприятие за фураж, навес, склад и трафопост в УПИ I и УПИ II в кв. 45 по плана на гр. Летница

Възложител:
„АЖД АГРО“ ЕООД.

Проектант:
„ПРОКОНСУЛТ“ ООД, гр. Плевен, ул.”Средец” N1
телефон: 064 899492 , факс: 064 899489, www.proconsult.pro e-mail: office@proconsult.pro

Показатели:

Площ на имота: 20 202 кв. м
Застроена площ/Разгъната застроена площ:
Производствена сграда: 1 000 кв. м
Навес: 1 244 кв. м
Склад: 960 кв. м

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close