Монолит – Строителна фирма Плевен, строителство, продажба на апартаменти плевен | ISO Политики

ISO Политики

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ръководство на МОНОЛИТ ООД, в лицето на Управителите,  декларира своя стремеж към поддържане на завоюваните лидерски позиции в гражданското и промишленото строителство.

Ключов начин да се постигне това е чрез въвеждане и ефективно функциониране на подходящи бизнес-процеси, управлявани чрез интегрирана система в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Ръководството на МОНОЛИТ ООД се ангажира:

За да постигне това, ръководството:

Тази политика е сведена до знанието на всички служители на МОНОЛИТ ООД . От тях се очаква да си сътрудничат и да съдействат за прилагането на тази политика, като същевременно се гарантира, че извършват работата си, доколкото е възможно, без риск за себе си, другите, или за околната среда.

Тази политика ще се преразглежда ежегодно от ръководството и когато се счете за необходимо, ще бъде изменяна и повторно издадена. Предишните версии на тази политика са архивирани.

Тази политика е на разположение на съответните заинтересовани страни, при основателно искане.

 

 

 

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close