Монолит – Строителна фирма Плевен, строителство, продажба на апартаменти плевен | МОНОЛИТ ООД предлага изграждане на обекти “до ключ”, изпълнение на отделни етапи от строитеството, цялостно управление на строителни обекти.Работи като главен изпълнител или проект мениджър за комплексно изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради, реконструкция и модернизация на банкови офиси и магазини.