Монолит – Строителна фирма Плевен, строителство, продажба на апартаменти плевен | За нас

За нас

Фирма “МОНОЛИТ” започва дейност през 1994г., отначало като ЕТ”МОНОЛИТ – МВ”, а след това, от 2002г. като “ МОНОЛИТ”ООД. Фирмата предлага изграждане на обекти “до ключ”, изпълнение на отделни етапи от строитеството, както и цялостно управление на строителни обекти проекти. Работи като главен изпълнител или проект мениджър за комплексно изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради, реконструкция и модернизация на банкови офиси и магазини.

 

Фирмата е редовен член на Българска строителна камара още от създаването си.

От м. април 2008 г. „МОНОЛИТ“ ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват: ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от I до V категория.

През 2010 г. фирмата разширява обхвата на дейността си, като добавя в обхвата си и изпълнение на строежи от: ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура –  III и  IV категория, и ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда – от II до IV категория.

“МОНОЛИТ”ООД притежава сертификат за внедрена Интегрирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

За изпълнение на всички обекти и осъществяване на поставените цели, в дружеството работи млад и амбициозен екип от високо квалифициран инженерно-технически персонал и високоразрядни работници. Фирмата разполага и със собствена складова база и богата номенклатура собствена механизация и инвентар : багери, кулокранове, телехендлер, валяк, подемници, ротационни заглаждачи, мазилкополагащи машини, ударно-пробивни машини, абкант, кофражни системи, скеле, товарни и леки автомобили и др.

Нашите основни насоки за развитие

Ние, „МОНОЛИТ” ООД, прилагаме:
• нови системи кофражни технологии за постигане на Европейско ниво при изграждането на грубия строеж на обектите
• нови механизирани видове СМР при довършителните работи за поддържане на висок темп на работа и постоянно високо ниво на качество.

Нашата отговорност

Ние, „МОНОЛИТ” ООД, стриктно спазваме действащите нормативни изисквания в България и гарантираме завършването на всички изпълнявани от фирмата обекти качествено и в срок.

Нашата цел

Ние, „МОНОЛИТ” ООД, се стремим към максимална удовлетвореност на нашите клиенти.

 

 

 

 

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close